گروه سیاسی- حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گویی با اشاره به طرح سازش با آمریکا که توسط برخی اصلاح طلبان در ایران دنبال می شود گفت: عده ای از اصلاح طلبان نان خود را در آشتی و سازش با آمریکا می بینند و نوکر غربی ها در ایران هستند.

وی افزود: آیا مگر بد عهدی آمریکایی ها برای این افراد ثابت نشده که هنوز به دنبال سازش با آمریکا هستند؟

ترقی تصریح کرذ: بدعهدی‌ها و دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران یک دشمنی ذاتی با اصل اسلام و انقلاب و دشمنی با آرمانها و اعتقادات ما است، چگونه می شود با دشمنی که با اعتقادات ما مشکل دارد سازش کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: فشارها و دشمنی‌های آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند ملت ایران را از رشد و پیشرفت خودش باز دارد، رفتارهای ۴۰ ساله آمریکا پس از انقلاب اسلامی نشان داده تفاوتی میان دمکرات ها و جمهوری خواهان نیست، هر عنصری در نظام حاکم بر آمریکا به دنبال ضربه زدن به ایران است.

وی افزود: اینکه برخی ها می خواهند با فشار رهبری معظم انقلاب را راضی کنند تا دوباره پای میز مذاکره و سازش با آمریکا برویم نشان از خیانت این افراد دارد که استراتژی سردمداران کاخ سفید را دنبال می کنند.

ترقی تاکید کرد:: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، دیگر مذاکره با آمریکا برای هیچ مسئولی و در هیچ سطحی مجوز ندارد و ممنوع است، لذا این دشمنی را باید با قاطعیت با مقاومت پاسخ داد و راه را برای کسانی که به دنبال سازش با چنین قدرت قلدری هستند بست.

وی خاطرنشان کرد:راه مذاکره با آمریکا را خود آمریکا بست و همین که دشمنی خودشان را می‌خواهند با فشار بر مردم ادامه بدهند نشان دهنده این است که آن‌ها حاضر به مذاکره و تعامل سیاسی نیستند و فقط به دنبال بهانه جویی و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

ترقی تصریح کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مذاکره و سازش با آمریکا از دستور کار ملت ایران پاک شده است.

وی افزود: سردمداران آمریکا در حل مشکلات کشور خود دچار مشکل بوده و ناتوانند و چگونه می توانند مشکلات ایران را حل کنند؟

ترقی بیان داشت: هژمونی آمریکا در جهان کاهش پیدا کرده و آمریکا رو به افول است، غرب گرایانی که به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا هستند نیز نه تنها به فکر مصالح ملی نیستند بلکه خیانتکاران به کشور هستند.