به گزارش  خبر۱۹، «داریوش جودکی»، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، با اشاره به رسیدگی به ۶ پرونده قاچاق سیگار و توتون، گفت: مامورین نیروی انتظامی از یک قاچاقچی تعداد ۲۷۹ هزار و ۱۷۰ هزار نخ انواع سیگار و یک هزار و ۲۳۰ بسته توتون قاچاق را در خودروی سواری جاسازی نموده بود کشف و گزارش تخلف را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند که پرونده در شعبه پنجم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه مطرح و با احراز تخلف، حکم به ضبط کالا های مکشوفه و پرداخت ۵۲۵ میلیون و ۶۰۴ هزار ریال جریمه نقدی با احتساب قیمت خودروی حامل در حق صندوق دولت صادر شد.

وی افزود: در پرونده دیگری، با کشف ۵ هزار و ۱۲۰ بسته توتون خارجی توسط مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک خودرو سواری؛ پرونده در شعبه رسیدگی کننده بررسی و نهایتا متهم به پرداخت ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و حکم به ضبط محموله مکشوفه نیز صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین از محکومیت ۵۱۳ میلیون ریالی عامل قاچاق ۵ هزار و ۵۰۰ بسته توتون خارجی در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش کشف ۲۳۹ هزار نخ سیگار خارجی، تصریح کرد: نیروی انتظامی پلیس آگاهی کرمانشاه از دو دستگاه خودرو سواری در محور میان راهان  کرمانشاه تعداد ۲۳۹ هزار نخ انواع سیگارت را کشف و پرونده در شعبه هشتم تعزیرات مطرح شد و پس از احراز تخلف، شعبه مذکور حکم به ضبط محموله صادر و متهم را به پرداخت ۷۵۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

بنا به گفته جودکی، عامل قاچاق ۳۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق نیز در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان کنگاور به ضبط محموله و پرداخت ۷۹۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان گفت: یک قاچاقچی در محور اسلام آباد به کرمانشاه توسط پلیس آگاهی نیروی انتظامی دستگیر و پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسالی و شعبه رسیدگی کننده بر اساس مستندات قانونی، متهم را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال جریمه نقدی با احتساب قیمت خودروی حامل در حق صندوق دولت محکوم کرد.